مشتری گرامی

با سلام و احترام؛

ضمن خوش آمدگویی به شما ،می توانید شکایت و انتقاد خود را در این صفحه ثبت نمائید.

مدیریت سایت آلمالو مسئولیت رسیدگی به شکایت شما را بر عهده دارد. شکایت واصله براساس زمان بندی تعیین شده مورد رسیدگی واقع میشود.